Woondiensten

Huismeester/locatiemanager (24/7)

De huismeester / locatiemanager is het eerste aanspreekpunt op locatie namens CuraeVitel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwgebonden werkzaamheden in opdracht van de VvE én werkzaamheden voor u als bewoner die graag gebruik wilt maken van de expertise van onze klus- en reparatiedienst. Dit kunnen bijvoorbeeld kleine reparaties of diensten zijn in en rondom uw woning zoals het verhelpen van een lekkende kraan, ophangen van een schilderij of lamp e.d. Voor deze werkzaamheden wordt een vergoeding gerekend op basis van een uurtarief.

Werkzaamheden van de VvE

Met de aankoop van uw appartement bent u tevens mede-eigenaar van het hele complex en u bent dus ook, samen met de andere eigenaren, verantwoordelijk voor het gebouw. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed beheer van het complex brengt een aantal (wettelijke) regels met zich mee. Lees meer over de VvE van CuraeVitel en over welke taken door de VvE worden uitgevoerd.

Lees verder ▼

Elke appartementseigenaar is verplicht om samen met de andere eigenaren het gebouw te onderhouden en een onderhoudsfonds aan te leggen voor toekomstig (groot) onderhoud. Om ervoor te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid, is in de wet de oprichting van een Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht gesteld. Er zijn in Nederland meer dan 125.000 VvE’s.

Er is een belangrijk verschil tussen een VvE en een ‘gewone’ vereniging: u kunt niet kiezen voor het lidmaatschap van de VvE, en u kunt het lidmaatschap ook niet opzeggen. Als appartementseigenaar bent u automatisch en wettelijk verplicht lid van de VvE van het gebouw waarin u een appartement hebt gekocht.

CuraeVitel  begeleidt VvE’s van de oprichting tot en met het besturen en het beheren van de vereniging. Onze uitgebreide kennis, ervaring en de persoonlijke aandacht geven u de meerwaarde die u van een professioneel VvE beheerder mag verwachten. Onze transparante manier van werken geeft u dagelijks inzicht in de administratie van uw VvE. Hierbij maken wij ondersteunend gebruik van het VvE automatiseringsprogramma. Om onze dienstverlening te complementeren maken wij gebruik van specialistische dienstverleners voor bijvoorbeeld het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of het taxeren van de herbouwwaarde van het gebouw of complex. Zo heeft u een volledig pakket aan VvE beheer in één hand uitbesteed.

Positieve aspecten hebben vooral te maken met de woning, het complex, de woonomgeving, de woonsfeer en de VvE. CuraeVitel hecht grote waarde aan een directe communicatie met de bewoners. Onze ervaring leert dat een goede communicatie vroegtijdig onderlinge wrijving voorkomt tussen de bewoners en/of met de VvE. Een van de belangrijkste rollen hiervoor is weggelegd bij onze huismeester/locatiemanager. De moderne huismeester/locatiemedewerker houdt zich steeds meer bezig met leefbaarheid en is een belangrijk aanspreekpunt voor bewoners met de meest uiteenlopende problemen. Hij of zij is de sociale spil in het complex.

Werkzaamheden voor de VvE

Tot de taken van de huismeester/locatiemanager behoren het zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in de woongebouwen en het toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van onderhoud- en beheer.

De huismeester/locatiemanager is verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Het houden van toezicht op de juiste naleving van gedragsregels en voorschriften door bewoners en derden en indien nodig ondernemen van acties.
  • Het op gezette tijden aanwezig zijn in het woongebouw en functioneren als het aanspreekpunt voor de bewoners.
  • Het houden van toezicht op de veiligheid van de tot de woonruimten behorende  gemeenschappelijke gedeelten (personen verkeersgebieden).
  • Het verhelpen van eenvoudige storingen en het verrichten van kleine reparaties in en om het woongebouw.
  • Het houden van toezicht op de schoonmaakwerkzaamheden en het tuinonderhoud dat middels een contract is opgedragen door de VvE.
  • Het controleren van de openbare verlichting en het vervangen van kapotte lampen in en om de woongebouwen.
  • Het houden van toezicht op de werking en het tijdig uitvoeren van onderhoud aan de technische installaties in de algemene ruimten van het woongebouw.
  • Het incidenteel toezichthouden op de uitvoering van onderhoudsprojecten.
  • Het transporteren van huisvuil binnen en om het complex (indien van toepassing).
  • Een huismeester vervult tevens een signaalfunctie richting de VvE. Hierbij zijn de specifieke aandachtspunten:
   • Veiligheid
   • Leefbaarheid
   • Instandhouding gebouw
  • In geval van calamiteiten: beoordelen van de aard en de ernst van de problemen, organiseren en bieden van hulpverlening en melden van de situatie bij relevante instanties en personen.

Beschikbare woondiensten voor de bewoners

Naast de werkzaamheden die door de VvE worden uitgevoerd zijn er natuurlijk ook algemene woondiensten voor u beschikbaar die geleverd worden door onze klus- en reparatiedienst. De huismeester/locatiemanager is hierbij uw eerste aanspreekpunt voor alle kleinschalige technische werkzaamheden in en rondom uw woning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan technische werkzaamheden zoals:

 • reparatiewerkzaamheden sanitair (lekkage, vervanging van klein sanitair e.d.)
 • verhelpen van elektrische storingen
 • schilderwerkzaamheden
 • ophangen van schilderijen, lampen, gordijnen e.d.
 • klusadvies
 • overige technische vragen

Voor deze werkzaamheden wordt een vergoeding gerekend op basis van een uurtarief.

Bewaking/veiligheid

Uw veiligheid is onze prioriteit. Er zijn diverse zones en technische middelen in en rondom het gebouw die uw veiligheid garanderen op het gebied van inbraakpreventie en ongewenst bezoek. Op het gebied van persoonlijke veiligheid zijn diverse mogelijkheden zoals:

E-Health
Door middel van apps en e-learning modules kunt u zelf bijhouden hoe het met uw gezondheid staat en wordt u ondersteund in de juistheid en herinnering van medicatie-inname. Apps en e-learning modules geven u feedback op basis van de gegevens die u zelf invoert. Zo werken we nauw samen met Vital10. Vital10 helpt je gezond te blijven. Met Vital10 heb je altijd een coach of dokter bij de hand.

Domotica
Domotica bevordert wooncomfort doordat gordijnen bijvoorbeeld automatisch openen en sluiten en licht op afstand bedienbaar is. Maar er is meer. CuraeVitel werkt met een Smart Home principe, een nieuwe vorm van domotica wat draait om eenvoud en geen hak en breekwerk vereist.

Slimme sensoren
Slimme sensoren zijn gebaseerd op het alarmeren zodra er een afwijking wordt gesignaleerd op de gewenste situatie. Wat de gewenste situatie is, wordt per bewoner bepaald op basis van de individuele behoeften. Alarmen worden naar wens gepresenteerd op een smart device, IP-DECT handset of VoWiFi handset.

CuraeVitel kan u adviseren op het gebied van uw persoonlijke veiligheid. Onze technisch specialisten maken vrijblijvend een inventaris van uw wensen en vragen op het gebied van persoonlijke veiligheid en e-healt mogelijkheden. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.